torsdag 28. februar 2013

Godt forsøk på innvending

Jeg er ikke nødvendigvis enig i vurderingen, men for første gang har jeg iallfall sett noen KLARE Å FORMULERE en innvending mot Joachim Triers metode og Oslo, 31. august mer spesielt. Ingen liten prestasjon bare det. Jeg snakker om Maria Moseng og en artikkel i Vagant. Artikkelen, som i hovedsak handler om fjorårets desiderte beste norske film, Som Du Ser Meg (regi: Dag Johan Haugerud), leser du her. Moseng er for øvrig redaktør i filmtidsskriftet wuxia, som jeg heller ikke vil nøle med å anbefale.

UANSETT, her er den godt formulerte innvendingen jeg gjerne ville vise til:

«Dette fenomenet [middelklassens kollektive selvidentifikasjon] er også påtakelig i Joachim Triers filmer, i en slik grad at selvbevisstheten er innskrevet i selve formen gjennom den tilsynelatende umuligheten av å skape uten å referere til et nett av den moderne kulturhistoriens kanoniserte så vel som mer obskure kulturprodukter. Enkelte har trukket det selviakttakende, klassebestemte kulturkonsumet fram som regissørens begrensning: Den kulturelle referanserammen forblir intern og deskriptiv og går på bekostning av kunstnerisk originalitet – altså et språk for virkeligheten som ikke er hemmet av de kulturelle referansenes klister.»


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar